ClubHR

alerta sintlex in lucruACEASTĂ PAGINĂ ESTE ÎN LUCRU. Folosiţi cu prudenţă informaţia conţinută!
Abonaţi-vă la Newsletter-ul nostru gratuit va fi anunţat la finalizarea acestui subiect.
Puteţi consulta legislaţia ce va sta la baza acestuia accesând această legătură.

Club HR : Legislatia Muncii / SintLex / Salarizare si Fiscalitate / Statul de salarii
Joi, 22 Aprilie 2010 15:54
Evaluează
(0 voturi)

Statul de salarii

La ce serveşte

 • document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiilor şi al altor sume datorate;
 • document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Cum se întocmeşte

 • se întocmeşte în două exemplare, lunar, pe secţii, ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evidenţă a muncii şi a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc., a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihnă, certificatelor medicale
 • se semnează, pentru confirmarea exactităţii calculelor, de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii.
 • coloanele libere din partea de reţineri a statelor de salarii urmează a fi completate cu alte feluri de reţineri legale decât cele nominalizate în formular.
 • pentru centralizarea la nivelul unităţii a salariilor şi a elementelor componente ale acestora, inclusiv a reţinerilor, se utilizează aceleaşi formulare de state de salarii.
 • plăţile făcute în cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidările, indemnizaţiile de concediu etc. se includ în statele de salarii, pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile legale din perioada de decontare respectivă.

Conţinutul minimal obligatoriu

 • denumirea unităţii, secţiei, serviciului etc.;
 • denumirea formularului; întocmit pentru luna, anul;
 • elementele de calcul salarial:
  • numele şi prenumele;
  • venitul brut;
  • contribuţia individuală de asigurări sociale;
  • contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj;
  • contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;
  • cheltuieli profesionale;
  • venitul net;
  • deducere personală de bază;
  • deduceri suplimentare;
  • venitul bază de calcul;
  • impozitul calculat şi reţinut;
  • salariul net;
 • semnături: conducătorul unităţii, conducătorul compartimentului financiar-contabil, persoana care îl întocmeşte.

Unde circulă:

 • la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata (exemplarul 1);
 • la casieria unităţii pentru efectuarea plăţii sumelor cuvenite (exemplarul 1), după caz;
 • la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1);
 • la compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2), care va servi la acordarea vizei atunci când se solicită plata salariilor neridicate.

Cum se arhivează

 • la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plăţi (exemplarul 1);
 • la compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2).
 • statele de salarii se arhivează pentru o perioadă de 50 de ani.

Formulare

 • Stat de salarii
 • Listă de avans chenzinal

Baza legală

 • Legea 82/1991 republicată, art.25.
 • Ordin 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile
Modificat la Vineri, 04 Februarie 2011 01:34
Mai multe în aceasta categorie: « Tichetele cadou Sporurile salariale »

Scrie un comentariu

Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Noutati legislative

Reclamă

Uşurează-ţi munca...
...şi lasă problemele de personal în seama noastra. Externalizare la tarife de criză!