ClubHR

alerta sintlex in lucruACEASTĂ PAGINĂ ESTE ÎN LUCRU. Folosiţi cu prudenţă informaţia conţinută!
Abonaţi-vă la Newsletter-ul nostru gratuit va fi anunţat la finalizarea acestui subiect.
Puteţi consulta legislaţia ce va sta la baza acestuia accesând această legătură.

Club HR : Legislatia Muncii / SintLex / Protectia Muncii / Bolile profesionale
Sâmbătă, 13 Martie 2010 21:03
Evaluează
(0 voturi)

Bolile profesionale

Definiţii

Boală legată de profesiune

boala cu determinare multifactorială, la care unii factori determinanţi sunt de natură profesională. Lista acestora poate fi consultată aici.

Aspecte generale

Exemple

 • afecţiunile suferite de elevi şi studenţi în timpul efectuării instruirii practice sunt, de asemenea, boli profesionale.
 • intoxicaţia acută profesională se declară, se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională, cât şi ca accident de munca.
 • Lista completă a bolilor profesionale poate fi consultată aici.

Comunicarea, cercetarea şi declararea bolilor profesionale

Comunicarea bolilor profesionale

Bolile legate de profesiune nu se declară. Acestea se dispensarizează medical şi se comunică angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sănătatea lucrătorilor, în vederea luării măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncă.

 • Orice medic, indiferent de specialitate şi locul de muncă, inclusiv medicul de medicină a muncii aflat într-o relaţie contractuală cu angajatorul, care depistează, cu prilejul prestaţiilor medicale (examene medicale profilactice, consultaţii medicale de specialitate) o boală profesională sau o suspiciune de boală profesională, are obligaţia de a o semnala către autoritatea de sănătate publică teritorială sau a municipiului Bucureşti, de îndată, la constatarea cazului;
 • Medicul care suspectează o boală profesională completează fişa de semnalare BP1 şi trimite bolnavul cu această fişă la unitatea sanitară de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea precizării diagnosticului de boală profesională.
 • Medicul specialist de medicina muncii examinează bolnavul, stabileşte diagnosticul de profesionalitate şi completează fişa de semnalare BP1 pe care o trimite oficial la autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 7 zile de la precizarea diagnosticului de profesionalitate.

Cercetarea bolilor profesionale

 1. După primirea fişei de semnalare BP1, medicul specialist de medicina muncii din cadrul autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti cercetează cauzele îmbolnăvirii profesionale.
  • scopul cercetării: confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al îmbolnăvirii;
  • modul de investigare: analiza istoricului expunerii la noxe (rutei profesionale) pe baza carnetului de muncă;
  • termen de finalizare: 7 zile;
  • participanti:
   • angajatorul sau a reprezentantul acestuia;
   • persoana fizică autorizată, în cazul profesiilor liberale;
 2. Finalitatea cercetării este redactarea şi semnarea procesului verbal de cercetare a cazului de boală profesională;
  • se semnează de toţi cei care au luat parte la cercetare, conform competenţelor;
  • cuprinde, în mod special:
   • cauzele îmbolnăvirii;
   • responsabilitatea angajatorilor;
   • măsurile tehnice şi organizatorice necesare, pentru prevenirea unor boli profesionale similare.
  • se înmânează angajatorului, medicului care a semnalat îmbolnăvirea pentru evidenţa îmbolnăvirilor profesionale şi pentru a urmări realizarea măsurilor prescrise, precum şi medicului de medicina muncii din autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti;
 3. Contestarea concluziilor procesului verbal:
  • iniţiatorul: angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, după caz, persoana fizică autorizată în cazul profesiilor liberale sau inspectorul de muncă ori lucrătorul sau asigurătorul;
  • obiectul contestaţiei: concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare ori cu măsura tehnică sau organizatorică formulată;
  • forma: scrisă;
  • termen: 30 de zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare;
  • instanţa: Comisia de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Sănătăţii Publice, stabilită de prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice.
 4. Soluţionarea contestaţiei va fi comunicată în scris celor interesaţi, în termen de 20 de zile de la data primirii contestaţiei;
 5. Medicul va întocmi un dosar de cercetare, care va cuprinde:
  • opisul documentelor din dosar;
  • istoricul de expunere profesională (documentul care certifică ruta profesională, şi anume copie de pe carnetul de munca) şi, după caz, nivelul măsurat al noxelor sau noxa identificată;
  • copie de pe fişa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii;
  • istoricul stării de sănătate la locul de muncă (documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigură asistenţa de medicina muncii la unitatea respectivă);
  • document medical care precizează diagnosticul de boală profesională (biletul de ieşire emis de clinica/secţia de medicina muncii din structura spitalelor sau adeverinţa medicală emisă de medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticul de boală profesională, în cazul în care bolnavul nu a fost internat) şi copii ale unor investigaţii necesare pentru susţinerea diagnosticului de profesionalitate;
  • procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională;
  • copie de pe fişa de semnalare BP1.

Declararea bolilor profesionale

 • Declararea bolilor profesionale este obligatorie;
 • Declararea se face de către medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea cazului de îmbolnăvire profesională, completând fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2, care reprezintă formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate;
 • În cazul în care unitatea la care s-a produs îmbolnăvirea a fost desfiinţată sau nu mai există la momentul precizării diagnosticului de boală profesională, cazul respectiv se poate declara prin fişa de declarare BP2 pe baza documentelor din dosar, cu excepţia procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională;
 • Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, este răspunzătoare pentru corectitudinea datelor înscrise în fişa de declarare BP2.
 • O copie a fişei de declarare BP2 se va înmâna lucrătorului diagnosticat cu boală profesională.
 • Cazurile de pneumoconioze, precum şi cazurile de cancer profesional se înregistrează la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul şi unde există factorii de risc ai bolii profesionale respective evidenţiaţi prin documente oficiale de la autoritatea de sănătate publică; ele se declară şi se păstrează în evidenţă de către autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti din judeţul sau din municipiul Bucureşti în care se află agentul economic respectiv.
 • Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioză se confirmă numai pe baza diagnosticului precizat de către comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale.

Raportarea bolilor profesionale

 • Bolile profesionale nou-declarate se raportează lunar de către autoritatea de sănătate publică teritorială şi a municipiului Bucureşti la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, la Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti, precum şi la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilit conform legii.

Obligaţii şi sancţiuni

Vezi şi sancţiunile aplicate pentru nerespectarea măsurilor de sanatate si securitate in munca.

Formulare

 • Fişa de semnalare BP1
 • Fişa de declarare BP2
 • Proces verbal de cercetare a cazului de boală profesională

Baza legală

 • Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006

Întrebări frecvente

Nu există încă întrebări frecvente.

Modificat la Sâmbătă, 05 Februarie 2011 12:40

Scrie un comentariu

Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Noutati legislative

Reclamă

Uşurează-ţi munca...
...şi lasă problemele de personal în seama noastra. Externalizare la tarife de criză!