ClubHR

alerta sintlex in lucruACEASTĂ PAGINĂ ESTE ÎN LUCRU. Folosiţi cu prudenţă informaţia conţinută!
Abonaţi-vă la Newsletter-ul nostru gratuit va fi anunţat la finalizarea acestui subiect.
Puteţi consulta legislaţia ce va sta la baza acestuia accesând această legătură.

Club HR : Legislatia Muncii / SintLex / Codul Muncii / Cheltuieli de transport
Luni, 07 Iunie 2010 11:03
Evaluează
(1 vot)

Cheltuieli de transport

Cheltuielile de transport - pe scurt

În cazul societăţilor comerciale, decontarea cheltuielilor de deplasare sau detaşare se face conform prevederilor din Contractele colective de muncă, care pot stabili drepturi superioare celor stabilite prin prevederi legale.
Prevederile legale privind personalul bugetar sunt prevederi minimale!

Salariaţii trimişi în delegare sau detaşare de către angajator beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport.

În cadrul localităţii

Salariaţii încadraţi pe funcţii pentru care, prin fişele posturilor, sunt stabilite sarcini care necesită deplasări frecvente cu mijloace de transport în comun, inclusiv cu metroul. Aceste funcţii se stabilesc de către directorii societăţii comerciale, respectiv ordonatorii principali de credite bugetare.

Ce se decontează

Cheltuielile cu mijloacele de transport în comun, in baza decontului justificativ aprobat de conducatorul instituţiei sau de altă persoană desemnată de către acesta, însoţit de acte doveditoare:

 • legitimaţie de călătorie;
 • declaraţie pe propria răspundere, în cazul deplasărilor cu metroul (această prevedere era valabilă atunci când accesul la metrou se făcea prin introducerea monedelor în dispozitivele de control a accesului);
 • abonament, numai cu aprobarea şi pe răspunderea conducătorului unităţii şi a conducătorului compartimentului financiar-contabil al acesteia şi numai în cazul când din calcul rezultă că acest sistem este mai economic decât utilizarea biletelor de călătorie individuale.

 

Ce nu se decontează

Nu se decontează deplasările salariaţilor de la domiciliu la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu.

În afara localităţii

Se consideră delegare în afara localităţii dacă distanţa faţă de localitatea în care este locul permanent de muncă este la cel puţin 5 km;

Ce se decontează

 1. Cheltuieli de transport:
  • efectuate dus-întors, la datele stabilite prin ordinul de deplasare;
  • de întoarcere a salariaţilor chemaţi, înainte de terminarea misiunii, din localitatea unde se află în delegare;
  • de întoarcere a salariaţilor care întrerup delegarea din cauza incapacităţii temporare de muncă, dovedită cu certificat medical;
  • de întoarcere, atunci când delegarea sau detaşarea expiră în ziua de vineri sau într-o zi care precedă o zi de sărbătoare legală, şi persoana rămâne în localitatea respectivă, în interes personal, încă cel mult 48 de ore, doar cu aprobarea conducerea unităţii;
  • efectuate cu mijloacele de transport în comun la şi de la aeroport, gară, autogară sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altă localitate;
  • efectuate în localitatea unde se execută delegarea sau detaşarea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanţa dintre gară, aerogară, autogară sau port şi locul delegării sau detaşării ori locul de cazare;
  • efectuate cu mijloacele de transport în comun, pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării sau detaşării;
  • zilnice sau un abonament de transport, în cazul în care condiţiile de transport permit ca salariaţii să se înapoieze zilnic în localitatea de domiciliu, după terminarea programului de lucru, din localitatea unde sunt trimişi în delegare, dacă cheltuielile sunt mai mici decât cele pentru plata diurnei şi a cazării şi dacă nu se afectează bunul mers al activităţii la locul delegării. În această situaţie nu se acordă indemnizaţia zilnică de delegare sau de detaşare.
 2. Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj;
 3. Taxele pentru trecerea podurilor, de traversare cu bacul, de aeroport, gară, autogară sau port, alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;
 4. Taxele suplimentare percepute de agenţiile de voiaj sau de alte unităţi, cum ar fi: convorbiri telefonice, telegrame, fax, e-mail, pentru reţinerea locurilor în mijlocul de transport rutier, feroviar, aerian şi naval.

Ce nu se decontează

 1. taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;
 2. cheltuielile de transport ale persoanelor care au asigurat, de către unitate, transportul gratuit în interesul serviciului;
 3. cheltuielile de transport pentru înapoiere, în cazul în care salariaţii, după terminarea delegării sau detaşării, au rămas să-şi efectueze concediul de odihnă sau datorită altor cauze de ordin personal.
 4. cheltuielile de transport pentru înapoiere, dacă întreruperea se datorează faptului că angajaţii se întorc din cauza unor interese personale;

Cuantumul cheltuielilor de transport

Se decontează cheltuielile de transport eligibile efectuate astfel:

 1. cu avionul, pe orice distanţă, clasa economică;
 2. pe calea ferată:
  • pe orice fel de tren, la tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km;
  • pe orice fel de tren, la tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km;
  • la vagonul de dormit, numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte, la distanţe de peste 300 km şi cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii;
  • pe orice fel de tren, la tariful clasei I, pe orice distanţă, în cazul persoanelor considerate demnitari;
 3. cu navele de călători, după tariful clasei I;
 4. cu mijloace de transport în comun auto, după tarifele stabilite pentru aceste mijloace;
 5. cu mijloacele de transport auto ale unităţii, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;
 6. cu autoturismul proprietate personală, numai cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii, atât pentru posesorul autoturismului, cât şi pentru alţi salariaţi din cadrul aceleiaşi unităţi care se deplasează împreună cu acesta. În acest caz, posesorul autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă.

Demnitarilor, precum şi persoanelor cu funcţii de conducere, din cadrul autorităţilor publice, asimilate acestora în condiţiile prevăzute prin dispoziţii legale şi persoanelor al căror salariu de bază este stabilit cel puţin la nivelul salariului de bază prevăzut pentru funcţia de subsecretar de stat, care se deplasează în interesul serviciului în alte localităţi din ţară, li se decontează cheltuielile efective de transport, indiferent de distanţa şi de mijlocul de transport în comun folosit. Dacă deplasarea se efectuează cu autoturismul proprietate personală, persoanele respective vor primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă.

În străinătate

Ce se decontează

 1. Cheltuieli de transport:
  • efectuate la ducere şi la înapoiere, la datele stabilite prin ordinul de deplasare;
  • deplasarea cu mijloacele de transport în comun sau cu taxiul, dus-întors, pe distanţa dintre aeroport sau gară şi locul de cazare;
  • efectuate cu transportul documentaţiilor, mostrelor şi al altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii obiectivelor;
 2. Cheltuielile de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, taxele de aeroport;
 3. Costul închirierii mijloacelor de transport, în vederea deplasării în grup, în interiorul ţării de destinaţie, pentru îndeplinirea obiectivelor deplasării, cu acordul conducerii;
 4. Costul altor mijloace de comunicaţii, cu acordul conducerii.

Decontarea cheltuielilor de transport se face, potrivit legii, pe bază de documente justificative.

Ce nu se decontează

Prevederile legale nu menţionează expres cheltuieli de transport care nu se decontează.

Cuantumul cheltuielilor de transport

Sunt admise spre decontare cheltuielile de transport efectuate cu:

 1. avionul, astfel:
  • la clasa I, membrii Guvernului şi a cel mult trei colaboratori ai acestora;
  • la business class, personalul care se încadrează la categoria a II-a de diurnă şi nu sunt în situaţia anterioară, precum şi curierii diplomatici, dacă au aprobarea ministrului de externe;
  • la business class, personalul care se încadrează la categoria I de diurnă dar nu sunt locuri la clasa economică, iar plecarea în delegaţie nu poate fi amânată, cu apobarea conducerii;
  • la clasa economică, restul personalului, ce se încadrează la categoria I de diurnă.
 2. cu trenul, astfel:
  • la clasa I cu vagon de dormit, cuşetă single, miniştrii şi personalul încadrat în funcţii similare sau superioare;
  • la clasa I cu vagon de dormit, cabină cu două locuri, curierii diplomatici;
  • la clasa I cu vagon de dormit, un loc în cuşetă de 2-4 locuri, restul salariaţilor.
 3. cu mijloace auto în situaţia în care cheltuielile totale sunt inferioare tarifelor practicate în cazul călătoriei cu avionul.

Justificarea cheltuielilor

Pentru justificarea cheltuielilor se întocmesc, după caz:

 • decont de cheltuieli;
 • ordin de deplasare;
 • decont de cheltuieli externe;
 • decont de cheltuieli valutare transporturi;
 • ordin de deplasare in strainatate transporturi;

 

La acestea se ataşează documente justificative pentru cheltuielile efectuate.

Decontarea cheltuielilor de transport în şi din localitatea de delegare sau de detaşare se face numai pe baza legitimaţiilor de călătorie plătite în numerar. În cazul pierderii legitimaţiilor de călătorie, acestea pot fi reconstituite în condiţiile reglementărilor în vigoare.

Baza legală

 • HG 518/1995 cu modificările ulterioare, privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
 • HG 1860/2006 cu modificările ulterioare, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului
Modificat la Sâmbătă, 22 Ianuarie 2011 02:35

2 comentarii

 • Link comentariu Nica Liliana Miercuri, 21 Decembrie 2011 19:20 trims de Nica Liliana

  Cum se stabileste "distanta cea mai scurta"? De ex. in cazul traseului Craiova - Iasi care este distanta cea mai scurta? Cautand pe internet am gasit: 504, dar si 575km pentru aceeasi ruta (pe Brasov).

 • Link comentariu Nica Liliana Miercuri, 21 Decembrie 2011 19:19 trims de Nica Liliana

  Cum se stabileste "distanta cea mai scurta"? De ex. in cazul traseului Craiova - Iasi care este distanta cea mai scurta? Cautand pe internet am gasit: 504, dar si 575km pentru aceeasi ruta (pe Brasov).

Scrie un comentariu

Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Noutati legislative

Reclamă

Uşurează-ţi munca...
...şi lasă problemele de personal în seama noastra. Externalizare la tarife de criză!